Dzień Profilaktyki Raka Piersi

                       Miesiąc październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi.
W Galerii Karuzela w czwartek, 26 października br., w godzinach od 10:00 do 14:00 przeprowadzona zostanie akcja profilaktyczna przez Wodzisławskie Stowarzyszanie Amazonek.   Działanie to ma na celu solidarność z osobami, które dotknął problem raka piersi jak i zachęcenie do badań profilaktycznych, w tym samobadanie piersi.
Rak piersi jest jedną z najczęstszych chorób u kobiet. Nowotwory piersi są największym problemem onkologicznym w krajach rozwiniętych, są również narastającym problemem w krajach rozwijających się. W krajach rozwiniętych występuje połowa zachorowań, natomiast większość zgonów notuje się w krajach słabiej rozwinięty (60%). (źródło: http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/).
By zmniejszyć zachorowalność warto się badać. W XXI wieku najsilniejszą bronią kobiet w walce z rakiem piersi jest wiedza. Wiedza na temat raka piersi jest niezbędna poczynając od szansy wczesnego wykrycia, a kończąc na świadomym udziale
w procesie leczenia (źródło ABC Raka Piersi Wielkopolskie Centrum Onkologii 2010).