Festiwal Organizacji Pozarządowych w Rydułtowach

                  W dniach 12 i 13 września odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych w Rydułtowach.
Podzielony był na dwie części. W piątek 12-09-2014 r. miała miejsce impreza o charakterze patriotycznym, związana z 92 rocznicą włączenia Rydułtów do Państwa Polskiego.
Impreza rozpoczęła się o godz. 15:00 pod szkołą podstawową nr 1 w Rydułtowach, gdzie uformował się korowód złożony z mieszkańców i zaproszonych gości. Przy dźwiękach Orkiestry KWK Rydułtowy, pochód przeszedł na rynek, gdzie miała się odbyć uroczystość. Prowadzącym imprezę był wiceprezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów Jerzy Majer.
Następnie doszło do bardzo podniosłego wydarzenia. Przedstawiciele różnych grup społecznych złożyli na ręce przedstawicieli władz państwowych historyczne raporty – Akty dobrej woli. Raporty odebrali m.in.  wdowa po senatorze Antonim Motyczce, p. Danuta Motyczka oraz Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy.
Chwilę później dla upamiętnienia Ślązaków, którzy oddali życie za swoją „małą Ojczyznę” dzieci wypuściły w powietrze balony, które wzniosły się ku niebu.
Punktem programu, na który wszyscy czekali był wykonany specjalnie na tą okoliczność tort. Tort przedstawiał terytorium Województwa Śląskiego, które zostało przyłączone do Polski po plebiscycie. Tort był prezentem dla mieszkańców.
Drugi dzień imprezy poświęcony był organizacjom pozarządowym. Na rynku od samego rana stawiane były namioty, w których organizacje, które zgłosiły chęć udziału, prezentowały swe dokonania.
Nasze Stowarzyszenie prezentowały: Krystyna Pytlik, Bożena Koźlik, Stefania Mika, Szarlota Szyra, Maria Pawlus, Maria Kondrot i Barbara Gorzolnik.
Na zakończenie imprezy zgromadzonej publiczności zaprezentował się zespół muzyczny Orkiestry KWK Rydułtowy.