Naturalne sposoby powrotu do zdrowia

       W dniu 10 maja na comiesięczne spotkanie członkiń stowarzyszenia zaproszenie przyjęła Pani Sabina Vrbowamiędzynarodowa konsultantka w dziedzinie zdrowego żywienia oraz Pani Margit Kalvarowa – konsultantka w dziedzinie medycyny naturalnej. Spotkanie było bardzo udane,  konsultantki  przybliżyły nam sposoby naturalnego powrotu do zdrowia.