O nas

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek zrzesza kobiety dotknięte rakiem piersi. Ruch powstał we wrześniu 2004 roku, aby się wzajemnie wspierać w bardzo trudnym momencie życia, wywołanym diagnozą, chorobą i obciążającym leczeniem z powodu choroby nowotworowej.

Chcemy pokazać, że chorobę można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się na nowo w życiu. Jesteśmy organizacją silną i dynamiczną, skupiającą kobiety nie tylko walczące z własną chorobą, ale pragnące służyć pomocą innym.

Zapraszamy serdecznie do naszego stowarzyszenia kobiety po mastektomii, i te panie, które chcą zapobiegać schorzeniom piersi, potrzebują pomocy, lub rady. Ochotniczki udzielają kobietom krótko przed i po zabiegu mastektomii emocjonalnego wsparcia i pomagają w znalezieniu motywacji do powrotu do zdrowia.

Każdego roku około 9 tysięcy kobiet w Polsce przechodzi leczenie i rehabilitację w następstwie nowotworu piersi. W tym trudnym i bolesnym okresie kobieta potrzebuje szczególnej opieki i wsparcia.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Polskich Klubów Kobiet Po Mastektomii Amazonki i Unii Śląskiej, a także Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ.