Działania

Amazonka
Zgodnie z mitologią grecką Amazonka to kobieta dzielna, aktywna, sprawna i walcząca i takie jesteśmy, walczymy z chorobą, własną słabością fizyczną i psychiczną, a gdy staniemy na nogi, pomagamy tym kobietom, które dopiero są na początku drogi. Walczymy o jakość życia poprzez aktywne życie własne i działanie dla dobra innych.

Nasz klub
Zebrało się nas sporo i stale przychodzą nowe koleżanki, które potrzebują wsparcia. Drzwi naszego klubu otwarte są dla wszystkich tych, które chcą nieść pomoc innym. Przychodzące kobiety do Amazonek są po onkologicznym zabiegu operacyjnych, chemioterapii, radioterapii lub leczeniu hormonalnym, dla których przebywanie we własnym towarzystwie to okazja do odzyskania sprawności fizycznej i psychicznej oraz zintegrowania się ze społeczeństwem.

Odcięcie piersi jest ciężkim przeżyciem dla każdej kobiety. W nowej sytuacji spowodowanej operacją nasuwają się różne pytania, na które nie znajduje się odpowiedzi. Stowarzyszenie służy temu celowi. Wyjaśnienie spraw ułatwi przystosowanie się do życia w nowych warunkach.

Nasz ruch powstał po to, abyśmy się wzajemnie wspierały w trudnym momencie naszego życia wywołanym diagnozą, chorobą i obciążającym leczeniem. Chcemy pokazać, że chorobę można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się na nowo w życiu, mając za sobą tak trudne doświadczenie, jak choroba nowotworowa. Jesteśmy organizacją silną, dynamiczną, skupiającą kobiety w klubie nie tylko walczące
z własną chorobą, ale pragnące służyć innym.

Ochotniczki
Ochotniczki to kobiety, które przeszły pomyślne leczenie nowotworu piersi, są w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, a obecnie chcą poświęcić swój czas, aby dzielić się zdobytym boleśnie doświadczeniem. Pomagają innym znaleźć drogę powrotu do normalnego życia. Wiele kobiet wraca do zdrowia i angażuje się w pracę dla swoich koleżanek; tych, które mastektomię mają już za sobą,; tych, które przeżywają trudne chwile na oddziałach onkologicznych oraz tych, które przez odpowiednią profilaktykę mogą uniknąć choroby.

Ambasadorki zdrowia
Nowotwory piersi zajmują pierwsze miejsce pod względem zapadalności i umieralności wśród kobiet. Zabieg operacyjny i leczenie uzupełniające to początek nowej drogi, która wymaga współpracy z lekarzem, rehabilitantem, psychologiem i najbliższym otoczeniem.

Amazonki są najlepszymi ambasadorkami zdrowia. Przez swoją działalność edukują zdrowe kobiety, jak uchronić się przed nowotworem piersi i co robić, gdy pod palcem w czasie samobadania pojawi się niepokojąca zmiana.

Każda kobieta po mastektomii potrzebuje wzajemnego wsparcia psychicznego.
Pomagamy sobie i innym potrzebującym naszej pomocy.
Działamy bezinteresownie i takiej bezinteresowności oczekujemy od każdej kobiety, która wstąpi do naszego klubu.