2004

W dniu 23 września 2004 r. w SP nr 3 w Wodzisławiu Śl., przy ul. 26 marca, odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 32 kobiet po mastektomii. Inicjatorką zebrania była Gabriela Kowalska z firmy Zioło-lek, która poinformowała panie o celu spotkania, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą przy ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl. i przyjęciu statuty, gdzie podjęto nazwę skrótową Amazonki.  5 stycznia 2005 r. nastąpiło wpisanie Wodzisławskiego Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 

Skład Komitetu Założycielskiego
Gabriela Kowalska
Anna Koczy
Magdalena Świergolik

Skład Zarządu
Przewodnicząca Janina Mróz
Z-ca przewodniczącej Stefania Mika
Skarbnik Krystyna Surosz
Sekretarz Irena Matusik
Członek Barbara Cholewik

Skład Komisji Rewizyjnej
Janina Fit
Krystyna Paszenda
Irena Barteczko