2005

5 stycznia – wpisanie Wodzisławskiego Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225660
12 stycznia – zorganizowano spotkanie opłatkowe dla członków w restauracji Stodoła w Wodzisławiu Śl. sponsorowanym częściowo przez Gabrielę Kowalską z firmy Zioło-lek
17 stycznia – Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek zostało wpisane przez Wydział Obywatelski Spraw Niejawnych do ewidencji stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim pod pozycją 96 i zaczęło podlegać nadzorowi starosty
1 marca Amazonki zadeklarowały się zostać członkiem Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”  z siedzibą w Poznaniu
30 marca – odbył się pokaz bielizny i protez piersi
6 kwietnia – stowarzyszenie otrzymało numer REGON – 240064965, nadany przez Urząd Statystyczny
16 kwietnia – szkolenie w Katowicach z zakresu protezowania po mastektomii organizowane przez firmę Amoena; uczestniczki: Irena Matusik i Stefania Mika
4-5 czerwca – prowadzenie na rynku w Wodzisławiu Śl. stoiska z ulotkami namawiającymi do badań profilaktycznych podczas Dni Promocji Zdrowia
22 czerwca – uczestnictwo we mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej w Turzy w intencji członków stowarzyszenia
9 września – założono rachunek bieżący w PKO BP SA oddział Wodzisław Śl.
28 grudnia – przedstawiciele PFRON przedstawili sposoby korzystania z dofinansowania do rehabilitacji i przedmiotów ortopedycznych osobom niepełnosprawnym

Ilość członków na dzień 31.12.2005: 46