2012

21 luty – Walne Zebranie Członków

Skład Zarządu
Przewodnicząca Teresa Kroczek
Za–ca Przewodniczącej  Stefania Mika
Za-ca ds. merytorycznych  Irena Matusik
Za-ca ds. wolontariatu  Wanda Papis
Za-ca ds. organizacyjnych Barbara Gorzolnik
Za-ca ds. gospodarczych  Alicja Dudek
Za-ca ds. administracyjnych Lidia Kuchcik
Za-ca ds. finansowych Lidia Podolak

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Maria Kniżka
Członek  Szarlota Szyra
Członek Małgorzata Folwarczny

15 marca – zorganizowanie w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego prelekcji Pana Janusza Pić – experta od zdrowego odżywiania przy chorobie nowotworowej – autora książki – Wygrać z rakiem i alergią.
18 marca – zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet dla 32 Amazonek
13-14 kwietnia – udział Barbary Gorzolnik na zebraniu wyborczym do władz FOPSZ w Rybniku
25 kwietnia – kontynuacja współpracy z czeskimi amazonkami – udział czterech osób w spotkaniu integracyjnym w Petrkovicach połączonym ze zwiedzaniem Muzeum Górnictwa
24 maja – uczestnictwo we mszy św. w intencji Amazonek w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach
25 maja – udział 17 Amazonek w imprezie kulturalnej – koncert Krystyny Giżowskiej w WCK Wodzisław Śl.
22 czerwca – udział 17 Amazonek w warsztatach artystycznych Ale Nocka  w WCK Wodzisław Śl.
23 czerwca – udział 5 wolontariuszek na VI festiwalu Stowarzyszeń w Rydułtowach i prowadzenie profilaktyki przeciwnowotworowej na stoisku
21-23 września – zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Krakowa i okolic, w której uczestniczyło 17 osób
2-7 września – udział Barbary Gorzolnik w szkoleniu dla liderek w Polanicy Zdrój
28-29 września – udział sześciu Amazonek na VII Dniach Promocji Zdrowia w Rydułtowach i prowadzenie profilaktyki przeciwnowotworowej na stoisku
6 październik – udział 25 osób w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po chorobie nowotworowej piersi do Częstochowy
8 październik – uczestnictwo jednej przedstawicielki na inauguracji roku szkolnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w WCK Wodzisław Śl.
27 listopada – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w związku ze śmiercią Przewodniczącej Teresy Kroczek i rezygnacją z pełnienia funkcji z-cy do spraw merytorycznych Ireny Matusik, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na Przewodniczącą Stowarzyszenia powołało koleżankę Bożenę Koźlik, a na z-cę ds. merytorycznych koleżankę Teresę Szulik

Skład Zarządu
Przewodnicząca Bożena Koźlik
Za –ca Przewodniczącej Stefania Mika
Za-ca ds. merytorycznych Teresa Szulik
Za-ca ds. wolontariatu Wanda Papis
Za-ca ds. organizacyjnych Barbara Gorzolnik
Za-ca ds. gospodarczych Alicja Dudek
Za-ca ds. administracyjnych Lidia Kuchcik
Za-ca ds. finansowych Lidia Podolak

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Maria Kniżka
Członek Szarlota Szyra
Członek Małgorzata Folwarczny

3 grudnia – udział Stefanii Mika i Bożeny Koźlik na konferencji pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
17 grudnia – spotkanie opłatkowe w restauracji Nautilus w Radlinie

Ilość członków na dzień 31.12.2012: 45