2013

2-3 luty – udział Lidii Podolak w szkoleniu Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w Rybniku w ramach projektu Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie
12 luty – zmiana banku; wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku z PKO BP oddział Wodzisław Śl. i założenie rachunku o numerze 79 2030 0045 1110 0000 0258 4800 w banku BGŻ S.A. odd. Wodzisław Śl.
14 marca – udział Lidii Podolak na spotkaniu doradczo-informacyjnym w ramach projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w Wodzisławiu Śl.
24 kwietnia – udział czterech Amazonek na majówce organizowanej przez Uniwersytet III Wieku na OW Balaton w Wodzisławiu Śl., gdzie prowadzono profilaktykę przeciwnowotworową na stoisku

25 kwietnia – uczestnictwo w mszy św. w intencji Amazonek w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach
27 kwietnia – udział Bożeny Koźlik na zebraniu dla Przewodniczących Klubów Unii Śląskiej w Jastrzębiu Zdroju
1 maja – zmiana siedziby Stowarzyszenia – wypowiedzenie umowy z Urzędem Miasta Wodzisław Śl. i zawarcie umowy o najem na okres trzech lat z MOSiR CENTRUM w Wodzisławiu Śl.
25 maja – udział 25 Amazonek na Wielopokoleniowych Juwenaliach organizowanych na OW Balaton w Wodzisławiu Śl.
8 czerwca – udział ośmiu Amazonek na Warsztatach Edukacyjnych dla Amazonek  w Rosomak, Ustroń
19 czerwca – udział Bożeny Koźlik i Krystyny Pytlik w konferencji połączonej z obchodami 15-lecia klubu amazonek Ostoja w Bytomiu
25-29 czerwca – udział Lidii Podolak w szkoleniu liderek w Sierakowie
27 czerwca – udział Barbary Gorzolnik Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów FOPSZ połączonym z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rybniku
czerwiec – sporządzenie i wydrukowanie nowego folderu stowarzyszenia, zaprojektowanego przez firmę M PRINT w Raciborzu i sfinansowanym przez FOPSZ
15-21 sierpnia – zorganizowanie dla 22 Amazonek 6-dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Zakopanem-Kościelisku, połączonym ze zwiedzaniem Zakopanego i okolic oraz kąpielami na termach Szaflary
7 września– udział czterech amazonek wI Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Wodzisławiu Śl.; prowadzenie profilaktyki przeciwnowotworowej na stoisku
11-15 września – udział Stefanii Mika na Szkoleniu Nowych Liderek w Ciechocinku, organizowanych przez Federację
24 września – zwołanie przez zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, na którym zatwierdzono proponowane przez Zarząd zmiany w statucie, oraz zobligowano Zarząd do złożenia dokumentów w Sądzie Rejonowym Gliwice w celu uzyskania statusu OPP dla klubu
27-28 września – udział ośmiu Amazonek na VIII Dniach Promocji Zdrowia w Rydułtowach – prowadzenie profilaktyki przeciwnowotworowej na stoisku
5 października – udział 25 osób w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po chorobie nowotworowej piersi do Częstochowy
21 października – udział dziesięciu Amazonek na XIII Konferencji Profilaktyki raka piersi pod Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca w Sosnowcu
21 października – udział Lidii Kuchcik i Barbary Gorzolnik na spotkaniu Organizacji Pozarządowych z Przedstawicielami Miasta Wodzisław Śl., na którym przedstawiony był plan wzajemnej współpracy w 2014
22 października – udział Lidii Podolak na szkoleniu w Rybniku dotyczącym podstaw księgowości w organizacjach pozarządowych organizowanym przez Inkubator Ekonomii Społecznej
29 października – udział Lidii Podolak na Zebraniu Przewodniczących Śląskiej Unii Kobiet Amazonki
29 października – udział Lidii Podolak na spotkaniu Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Wodzisławskiego z członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego celu omówienia współpracy w 2014r.
2 grudnia – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w celu zatwierdzenia poprawek w statucie na mocy Postanowienia Sądu
12 grudnia – spotkanie opłatkowe w restauracji Janeta w Wodzisławiu Śl., w którym uczestniczyło 40 Amazonek
18 grudnia – uzyskanie dla Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek statusu OPP – wpis do KRS dnia 18 grudnia
od czerwca do grudnia – cztery Amazonki brały udział w programie Dobry Start  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanym przez PCPR w Wodzisławiu Śl.; celem projektu było nabycie umiejętności w sferze społecznej jak i zawodowej

Ilość członków na dzień 31.12.2013: 48