2022

11 stycznia – Na zebraniu amazonek odbyło się spotkanie z Ewą Wolny- Luks Urodomania.

20 stycznia  – Wizyta w Sejmie na zaproszenie Pani Poseł Izabeli Leszczyna. Na spotkanie pojechały: L. Podolak, M. Skowron i K. Pytlik.

26 marca  – Odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w restauracji Cyganek w Wodzisławiu Śl. Uczestniczyło w nim 48 amazonek.

20,21,22 kwietniaProfilaktyka raka piersi w I LO w Wodzisławiu Śl. w ramach projektu realizowanego przez szkołę Erazmus+ FIT4 Thougt. Dyżur w spotkaniach pełniły:     L. Podolak, K. Wiązania, M. Skowron, I. Grabiec, A. Krakowczyk, M. Pawlus, G. Syrek, I. Grzenia i G. Oślizło.

23 kwietnia – Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Sosnowcu. Udział w uroczystości wzięły: G. Oślizło, I. Grabiec, B. Dolata, B. Koźlik, K. Wiązania.

25-28 kwietnia –  W Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach 21 amazonek uczestniczyło w rekolekcjach zamkniętych.

20-23 czerwca –  Warsztaty wyjazdowe z psychologiem w Ośrodku Wypoczynkowym JAWOR w Brennej. W wyjeździe wzięło udział 25 amazonek.

4-8 sierpnia – Wycieczka integracyjna do Zamościa, Lublina i okolic w ramach projektu Poznajemy piękno Roztocza. Uczestniczyło w niej 25 osób.