2022

11 stycznia – Na zebraniu amazonek odbyło się spotkanie z Ewą Wolny- Luks Urodomania.

20 stycznia  – Wizyta w Sejmie na zaproszenie Pani Poseł Izabeli Leszczyna.              Na spotkanie pojechały: L. Podolak, M. Skowron i K. Pytlik.

26 marca  – Odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w restauracji Cyganek w Wodzisławiu Śl. Uczestniczyło w nim 48 amazonek.

20,21,22 kwietniaProfilaktyka raka piersi w I LO w Wodzisławiu Śl. w ramach projektu realizowanego przez szkołę Erazmus+ FIT4 Thougt. Dyżur w spotkaniach pełniły: L. Podolak, K. Wiązania, M. Skowron, I. Grabiec, A. Krakowczyk,               M. Pawlus, G. Syrek, I. Grzenia i G. Oślizło.

23 kwietnia – Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Sosnowcu.  Udział w uroczystości wzięły: G. Oślizło, I. Grabiec, B. Dolata, B. Koźlik, K. Wiązania.

25-28 kwietnia –  W Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach 21 amazonek uczestniczyło w rekolekcjach zamkniętych.

20-23 czerwca –  Warsztaty wyjazdowe z psychologiem w Ośrodku Wypoczynkowym JAWOR w Brennej. W wyjeździe wzięło udział 25 amazonek.

4-8 sierpnia – Wycieczka integracyjna do Zamościa, Lublina i okolic w ramach projektu Poznajemy piękno Roztocza. Uczestniczyło w niej 25 osób.

28 sierpnia – W Wodzisławiu Śląskim odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych – Trzy Wzgórza. Udział wzięły: L. Podolak, B. Koźlik, M. Skowron, M. Pawlus,          M. Buko, G. Oślizło, B. Dolata, M. Pawlus.

29 sierpnia – 3 września – Trekking amazonek Razem przez góry i doliny  w Iwoniczu Zdroju z udziałem I. Grzenia, E. Danieluk.

3 września – Gril u koleżanki B. Karwot w Wodzisławiu Śląskim, w którym uczestniczyło 31 osób.

5-12 września – Projekt Aktywni 50+ w Łężęczkach z udziałem A. Świta, G. Oślizło,   A. Gajda.

9 września – Blues dla niepełnosprawnych  w Olzie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, w którym uczestniczyło 11 amazonek.

1 października – Nasze 44 amazonki uczestniczyły w  XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce kobiet po chorobie nowotworowej piersi na Jasnej  Górze. 

3-10 października – Projekt Aktywni 50+ w Łężęczkach z udziałem I. Pająk,                 I. Grabiec,  B. Dolata, M. Galda.

15 października M. Buko, A. Świta, M. Skowron uczestniczyły w Dniach Zdrowia w Przychodni NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.

20 października –  Profilaktyka raka piersi w Galerii Karuzela w Wodzisławiu Śląskim. Dyżur pełniły: L. Podolak, E. Nitecka, M. Skowron, K. Pytlik i B. Dolata.

27 października – W Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku odbył się spektakl Teatru Perła Gruzji, w którym uczestniczyło 15 amazonek.

3 listopada – Webinar Firmy Capgemini Polska- Wyprzedzić raka z udziałem:              L. Podolak, l. Suchanek, M. Skowron, G. Syrek.

22 listopada – Profilaktyka raka piersi w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach – dyżur pełniły: L. Podolak, I. Grzenia, G. Syrek.

23 listopada – Profilaktyka raka piersi w Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim – dyżur pełniły: L. Podolak, I. Grzenia, G. Syrek.

5 grudnia – W Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim odbyła się Giełda  Wolontariatu z udziałem: L. Podolak, G. Oślizło, E. Danieluk, B. Koźlik, B. Dolata, M. Kondrot, G. Syrek.

15 grudnia – Spotkanie opłatkowe w restauracji Gościniec Wodzisławski w Wodzisławiu Śląskim, w którym uczestniczyło 53 osoby.