Zarząd

Skład Zarządu:

Przewodnicząca:       Lidia Podolak
Za –ca Przewodniczącej:  Grażyna Syrek
Sekretarz:            Ilona Grzenia
Skarbnik:            Grażyna Oślizło
Członek Zarządu:       Anna Świta

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca:        Maria Skowron
Sekretarz:             Sylwia Szkatuła
Członek:              Barbara Karwot