Zarząd

Skład Zarządu:

Przewodnicząca:       Lidia Podolak
Za –ca Przewodniczącej:  Grażyna Syrek
Sekretarz:            Elżbieta Reclik
Skarbnik:             Maria Pawlus
Członek Zarządu:       Lucyna Suchanek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca:        Bożena Koźlik
Sekretarz:             Maria Skowron
Członek:              Maria Kondrot