Piknik w Czyżowicach

W malowniczych lasach zwanych „Szwajcarią Czyżowicką„ w lokalu gastronomiczno – rekreacyjnym „Rancho – Western Janusz Reclik „,  26 czerwca 2014 r. nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkanie integracyjno – rekreacyjne typu Piknik pod nazwą Razem przywitajmy lato dla 35 niepełnosprawnych kobiet w wyniku mastektomii piersi, z powiatu wodzisławskiego. Impreza została współfinansowana przez powiat wodzisławski ze środków PFRON. Przy poczęstunku, muzyce, tańcach, śpiewie i opowieściach, w miłej atmosferze  fantastycznie spędziłyśmy dzień i choć na chwilę zapomniałyśmy o naszych problemach zdrowotnych.