Profilaktyka raka piersi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 5 stycznia na zaproszenie Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwigi Holeczek, spotkałyśmy się ze słuchaczkami Uniwersytetu w ramach szerzenia profilaktyki przeciwnowotworowej piersi. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.