Rehabilitacja

Działania
Amazonki prowadzą wiele działań, aby poprawić poziom wiedzy społecznej dotyczącej zagrożenia chorobą i uświadomienia ważności profilaktyki raka piersi. 
Warunkiem dalszej poprawy wyleczalności nowotworów złośliwych piersi jest: wzrost świadomości kobiet zagrożeniem chorobą nowotworową, (samobadanie piersi od 20 roku życia, cykliczne badania mammograficzne), dostępność badań przesiewowych i koordynacja badań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Diagnoza
Każda kobieta w momencie diagnozy – rak piersi – przede wszystkim martwi się o swoje życie i zdrowie. Później, w miarę poznawania zasad, dotyczących rozpoznania i przebiegu choroby, chce żyć tak dobrze, jak to jest możliwe w zaistniałej poważnej, często przewlekłej chorobie.

Rehabilitacja
Bardzo duży wpływ na jakość życia w leczeniu raka piersi ma proces rehabilitacji. 
Ćwiczenia ruchowe, wykonywane systematycznie, zapewnią sprawność fizyczną i psychiczną. Skorzystanie ze wskazówek jak należy się zachować, aby uniknąć niekorzystnych następstw po zabiegu. Stosowanie się do nich zapewni kobiecie sprawność oraz lepsze samopoczucie, co będzie najlepszą nagrodą za wytrwałość. Należy usilnie dążyć do uzyskania sprawności fizycznej, gdyż jest to jedyna droga do całkowitego przystosowania się do życia w nowych warunkach. Właściwie dobrane i systematycznie wykonywane ćwiczenia ruchowe, nauka automasażu, pozwalają unikać niekorzystnych następstw zabiegu operacyjnego. ­­­