Profilaktyka

Amazonki prowadzą wiele działań, aby poprawić poziom wiedzy społecznej dotyczącej zagrożenia chorobą i uświadomienia ważności profilaktyki raka piersi.

Warunkiem dalszej poprawy wyleczalności nowotworów złośliwych piersi jest: 

  • wzrost świadomości kobiet zagrożeniem chorobą nowotworową, (samobadanie piersi od 20 roku życia, cykliczne bafania mammograficzne)
  • dostępność badań przesiewowych
  • koordynacja badań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych