Śląskie Wolontariuszki Amazonki świętują

     Międzynarodowego Dzień Wolontariusza, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1986 roku obchodzony jest na całym świecie w grudniu. Unia Śląskich Amazonek w tym roku zorganizowała obchody tego święta 30 stycznia w Szkole Muzycznej w Sosnowcu. Dzień Wolontariusza to dzień, który uświadamia społeczeństwu ogromną pracę społeczną jaką wkładają  organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy potrzebującym, zgodnie z założonymi celami statutowymi swojej organizacji. Nasze wolontariuszki razem z innymi amazonkami również świętowały w Sosnowcu.