Spotkanie klubów onkologicznych regionu Morawsko-Śląskiego

 W dniu 6 sierpnia 2014 r. na zaproszenie Klubu Amazonek Maria (Czechy), pięć członkiń z Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek uczestniczyło w spotkaniu klubów onkologicznych regionu Morawsko – Śląskiego w miejscowości TŘINIEC. Z Polski oprócz amazonek z Wodzisławia Śląskiego uczestniczyły również koleżanki z Cieszyna i Bielska-Białej. Po części oficjalnej, prezentacji działalności Klubu Maria w latach 2005 – 2014 i występie chóru śpiewaczego, czternaście drużyn spośród zebranych amazonek wzięło udział w biegu po trzinieckim leśnym parku,   polegającym głównie na orientacji w terenie. Drużyna amazonek z Wodzisławia Śląskiego zajęła pierwsze miejsce w tym  współzawodnictwie.