Spotkanie w Gimnazjum

W dniu 22 czerwca Wodzisławskie Amazonki spotkały się z Gronem Pedagogicznym w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. Warsztaty poświęcone profilaktyce raka piersi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczestniczek spotkania jak  też i wśród mężczyzn uczestniczących w warsztatach. Przygotowana przez nas prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom spotkania sposoby samobadania piersi.