Spotkanie z przedstawicielką PCPR

W dniu 11 marca 2014, na comiesięczne spotkanie Amazonek, zaproszenie przyjęła Pani mgr Michalina Domańska, przedstawicielka PCPR. Pani Michalina Domańska przedstawiła nam możliwości skorzystania z dofinansowania do rehabilitacji i przedmiotów ortopedycznych w związku z posiadaniem (przez prawie wszystkie członkinie naszego klubu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W miłej i sympatycznej atmosferze, przy ciastku i kawie, słuchałyśmy o naszych prawach i przywilejach związanych z niepełnosprawnością. Zostało wyjaśnionych wiele kwestii związanych z możliwościami skorzystania ze wsparcia PCPR.