Walne Zebranie Członków – Informacje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  odbyło się 27 listopada 2012 r.

Ustalono skład zarządu na następujący:

1.  Aktualne władze statutowe:
Przewodnicząca:                             Koźlik Bożena,
Z-ca Przewodniczącej:                    Mika Stefania
Z-ca do spraw merytorycznych:      Szulik Teresa,
Z-ca do spraw wolontariatu:             Papis Wanda
Z-ca do spraw gospodarczych:       Dudek Alicja,
Z-ca do spraw organizacyjnych:      Gorzolnik Barbara,
Z-ca do spraw administracyjnych:   Kuchcik Lidia,
Z-ca do spraw finansowych:            Podolak Lidia,

2. Skład Komisji Rewizyjnej :
Przewodnicząca:                              Maria Kniżka
Członek:                                            Szarlota Szyra
Członek:                                            Folwarczny Małgorzata

3. Ilość członków Stowarzyszenia na dzień  28.02.2013r. : 45osób

Walne Zebranie Członków ( sprawozdawczo-wyborcze) odbędzie się 19 marca 2013 w sali nr 206 Urzędu Miasta Wodzisławaw Bogumińska 4B.