Warsztaty – Brenna

    W dniach 30 lipca  do 4 sierpnia 2016 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty psychologiczne w Ośrodku REGOR w Brennej, w których wzięło udział 25 kobiet z naszego stowarzyszenia. Celem wyjazdowych warsztatów psychologicznych  z wykorzystaniem elementów terapii Simontona  dla kobiet po mastektomii była  poprawa funkcjonowania emocjonalnego,  wzrost zaangażowania w proces leczenia. Wiąże się to ze zrozumieniem konsekwencji działania emocji i przejęciem odpowiedzialności za własne zdrowie, a także poprawą komunikacji
z otoczeniem oraz ogólną poprawą jakości życia.
Nasze emocje bowiem znacząco wpływają na zdrowie i proces zdrowienia również
z choroby nowotworowej.