Wielkanocne ozdoby

                 W ramach realizacji zadania publicznego:  Nasze zdrowie
w naszych
 rękach współfinansowanego przez Miasto Wodzisław Śląski zostały zorganizowane pierwsze zajęcia  Arte-terapii prowadzone przez Panią Julię Adamczyk. Na pierwszych warsztatach ozdabiałyśmy metodą filcowania styropianowe jaja
. Byłyśmy bardzo dumne ze swoich prac.
Arteterapia to forma psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Uczestnicy arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych, proces twórczy służy im rozwiązywać problemy, redukować stres, podnosić samoocenę.