XVII Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę

             W dniu 4 października 2014 rok odbyła się XVII Pielgrzymka kobiet po chorobie nowotworowej piersi na Jasną Górę. Motto tegorocznej pielgrzymki: Abyśmy powierzyły się naszej Matce. Jak co roku kluby amazońskie z całej Polski już od godziny 9,30 zbierały się w Alei Sienkiewicza i z transparentem maszerowały w stronę Szczytu Jasnogórskiego. Po mszy świętej na której nastąpił Akt Zawierzenia z udziałem Amazonek z Polski i zaprzyjaźnionych krajów, nastąpiło przekazanie Statuetki Przechodniej im. Anny Stefańczyk inicjatorki Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek na Jasną Górę. Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich zakończyła tegoroczną pielgrzymkę kilku tysięcy przybyłych do Częstochowy Amazonek. Z naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w Pielgrzymce 21 osób.