XXI Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę

   W dniach 5-6 października 2018 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet Po Chorobie Nowotworowej Piersi Na Jasną Górę. Motto tegorocznej Pielgrzymki: Miłość bez krzyża – nie znajdziesz, a krzyża bez miłości – nie uniesiesz.