Zadanie publiczne – Razem po zdrowie

WODZISŁAWSKIE STOWARZYSZENIE  AMAZONEK
ma swoją siedzibę na ul. Bogumińskiej 8, lokal nr 24  w budynku MOSiR CENTRUM
w Wodzisławiu Śląskim,
Kontakt:   tel. 600 662 405, 798 189 210,
lipod@poczta.onet.pl
Dyżury amazonek ochotniczek w siedzibie Stowarzyszenia:
w każdy czwartek w godz. 9°° – 11°°
Rehabilitacja kobiet po mastektomii w 2018 roku prowadzona jest
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej:  RAZEM PO ZDROWIE

Miasto logo na opis
– Ćwiczenia rehabilitacyjne na sali :

w WCK w Wodzisławiu Śl. w poniedziałki o godz.14;30
– Ćwiczenia rehabilitacyjne na basenie:
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w środy o godz.16;30
– Warsztaty z psychologiem:
w siedzibie stowarzyszenia w Wodzisławiu Śląskim ul Bogumińska 8/24
– informacja o terminie zajęć: telefon 600 662 405.

Serdecznie zapraszamy