Historia

W dniu 23 września 2004 r. w SP nr 3 w Wodzisławiu Śl., przy ul. 26 marca, odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 32 kobiet po mastektomii. Inicjatorką zebrania była pani Gabriela Kowalska z firmy Zioło-lek, która poinformowała panie o celu spotkania, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą przy ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl. i przyjęciu statuty, gdzie podjęto nazwę skrótową „Amazonki”.

5 stycznia 2005 r. nastąpiło wpisanie Wodzisławskiego Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z celami działania:

  1. Podnoszenie świadomości członków w zakresie schorzeń nowotworowych piersi.
  2. Wyzwolenie inicjatywy u osób zagrożonych schorzeniami nowotworowymi w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji.
  3. Przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych.
  4. Poprawa warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa członków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
  5. Współpraca w rozwiązywaniu problemów rozpoznania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi i innych dolegliwości pochodnych.
  6. Reprezentowanie władz i członków w kraju i zagranicą.