2023

10 stycznia – spotkanie z przedstawicielkami Firmy ATOMY.

10 marzec   – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – Restauracja KAMARO.

11 kwietnia – Walne Zebranie Członków – został wybrany nowy ZarządL. Podolak,    G. Syrek, G. Oślizło, I. Grzenia i A. Świta oraz  Komisję Rewizyjną w składzie
M. Skowron, S. Szkatuła, B. Karwot.

23 kwietnia – Profilaktyka raka piersi na Jejkowickim EKO – BIEGU. – B. Koźlik,        M. Skowron, A. Świta, G. Oślizło, B. Gorzolnik, A. Świta.

24-27 kwietnia – uczestnictwo15 osób w Rekolekcjach dla Amazonek –  Kokoszyce.

8 – 9 maja – Profilaktyka raka piersi w szkołach podstawowych w Mszanie, Godowie,
Skrbeńsku. Udział w spotkaniu z uczennicami wzięły: L. Podolak, E. Reclik,
G. Oślizło, A. Świta, A. Gajda, A. Pająk.

18-28  –
Udział 4 osób w Obozie dla Niepełnosprawnych w Ośrodku                                 Szkoleniowym  START w Wiśle.

28 maja do 07 czerwca  – Udział 5 osób w Obozie dla Niepełnosprawnych w Ośrodku   Szkoleniowym  START w Wiśle.

Trekkingi amazonek zorganizowane przez Federację Amazonek ze środków PFRON – Zakopane, Złoty Potok, Trzciel – udział 4 osób.

11-15 czerwca – szkolenie Liderek Amazonek w Wągrowcu –  L. Podolak, G. Syrek.

31 maja do 7 czerwcaAktywni 50+, Łężyczki – warsztaty dla osób
z  niepełnosprawnością. Udział wzięły I. Pająk B. Dolata.

17 czerwca – Piknik Rodzinny w Świerklanach – profilaktyka raka piersi. Na stoisku      dyżur pełniły: B. Karwot, K. Pytlik, A. Świta.

20 czerwca – Profilaktyka raka piersi w Ośrodku Wsparcia osób z niepełnosprawnością  PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. L. Podolak, S. Szkatuła, G. Oślizło.

2-5 sierpniaZwiedzamy Stolicę Polski – wycieczka 25 osób do Warszawy w              zadanie z zakresu turystyki i integracji osób z niepełnosprawnością.

26 sierpnia – spotkanie integracyjne przy grillu u koleżanki Basi K.

27 sierpnia – Festiwal Organizacji Pozarządowych w Rydułtowach. Na stoisku dyżur      pełniły A. Świta, B. Gorzolnik, I. Grzenia, M. Kondrot.

16-23 września – trekking w Krynicy Zdroju – realizacja zadania publicznego                 dofinansowanego ze środków Miasta Wodzisław Śl. Daj szansę zdrowiu.                   Uczestniczyło 26 osób.

7 października – udział 33 osób w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po Chorobie        Nowotworowej Piersi na Jasną Górę.

2 listopada – Profilaktyka raka piersi w szkole podstawowej w Czyżowicach. Udział w  spotkaniu z uczennicami wzięły: L. Podolak, G. Oślizło, S. Szkatuła.

15 grudnia – spotkanie integracyjne 58 osób z okazji zbliżających się Świąt Bożego        Narodzenia w restauracji Gościniec Wodzisławski w Wodzisławiu  Śl.