Dzień Wolontariusza 2017

Międzynarodowego Dzień Wolontariusza, obchodzony jest z inicjatywy ONZ od 1986 roku. Unia Śląskich Amazonek  zorganizowała obchody tego święta w dniu 28 stycznia w  Sosnowcu. Dzień Wolontariusza  to dzień, który uświadamia społeczeństwu ogromną pracę społeczną jaką wkładają  organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy potrzebującym. Nasze wolontariuszki  również były obecne na uroczystości
w Sosnowcu.