Poznajemy Pieniński Park Narodowy

      Zadanie realizowane z zakresu sportu, kultury, turystyki i integracji osób niepełnosprawnych, współfinasowane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatu Wodzisławskiego.

Miejsce : Szczawnica Zdrój, Czorsztyn, Niedzica, Stary Sącz, Nowy Sącz, Krynica, Muszyna, Jaworki, Ludźmierz, Wadowice, Dębno Podhalańskie, Kamianna.
Termin realizacji: 26 – 29 lipca 2018 r.
Cel zadania: Integracja 25 niepełnosprawnych kobiet w czasie turystyczno-kulturalnego czterodniowego wyjazdu w Pieniny.
Zakres zadania: Zwiedzanie ciekawych miejsc, zabytków, miast, podziwianie przyrody Pienińskiego Parku Narodowego, integracja. Wspólny wyjazd w Pieniny pozwolił na zmianę codziennego jednostajnego trybu życia uczestniczek integracyjnego wyjazdu. Pobyt w dużej grupie kobiet o różnych charakterach i upodobaniach, mimo że po podobnych przejściach, pozwolił na pogłębienie integracji wśród amazonek. Czynny udział kobiet w planowanych wycieczkach poprawił ich aktywność intelektualną.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.