Warsztaty dla kobiet „Ale nocka” w WCK – 22.06.2012