Wodzisławskie Amazonki w Warszawie

W dniach 25-27 września 2017 r. odbyła się trzecia edycja mityngu zdrowotnego
Jest jak jest sprawna ja. Koleżanki z naszego stowarzyszenia również wzięły udział
w wydarzeniu.