Zmiana adresu

Zarząd Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek
informuje , iż z dniem 01-05-2013 rok zmienia się siedziba
Stowarzyszenia

Obecny adres siedziby :
44-300 Wodzisław Śląski
ulica Bogumińska 8
budynek MOSiR CENTRUM
( pierwsze piętro pokój nr 13 )


Od dnia 16 maja 2013 dyżury będą pełnione pod tym adresem w
każdy czwartek od godziny 9°° do godziny 11°°
zapraszamy!


Telefony kontaktowe :
32 457 64 87
696 426 154
32 45 76 370
32 47 26 409