Festiwal Organizacji Pozarządowych

W dniu 21 maja już po raz trzeci nasza organizacja wzięła udział
w trzecim Festiwalu Organizacji Pozarządowych który odbył się na rynku
w Wodzisławiu Śląskim. Celem przedsięwzięcia była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska trzeciego sektora. Odbyły się liczne występy artystyczne i sportowe, warsztaty, kąciki tematyczne, a także przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. Organizatorem tej wspaniałej imprezy był Inkubator Ekonomii Społecznej przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

W dniu 21 maja już po raz trzeci nasza organizacja wzięła udział
w trzecim Festiwalu Organizacji Pozarządowych który odbył się na rynku
w Wodzisławiu Śląskim. Celem przedsięwzięcia była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska trzeciego sektora. Odbyły się liczne występy artystyczne i sportowe, warsztaty, kąciki tematyczne, a także przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. Organizatorem tej wspaniałej imprezy był Inkubator Ekonomii Społecznej przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.