Spotkanie z uczennicami w Gimnazjum

    W ramach prowadzenia profilaktyki przeciwnowotworowej w społeczeństwie, w dniu 25 maja nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z uczennicami trzecich klas Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. Na spotkaniu został uczennicom zaprezentowany sposób samobadania piersi, a także rozdane zostały ulotki informujące o raku piersi, profilaktyce i działalności Amazonek.