Amazonki na II Festwalu Organizacji Pozarządowych

     W dniu 6 września na rynku w Wodzisławiu Śląskim odbył się drugi Festiwal Organizacji Pozarządowych.
24 Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Wodzisławskiego na stoiskach prezentowało formy swojej działalności. Przedstawicielki naszego Stowarzyszenia: Lidia Podolak, Lucyna Suchanek, Bożena Koźlik i Ewa Barteczko, informowały zainteresowane osoby o działalności naszego stowarzyszenia, przedstawiały sposoby samobadania piersi na zakupionym fantomie, rozdawały ulotki dotyczące profilaktyki raka piersi.
Festiwał był doskonale zorganizowany. W programie był występ zespołów prowadzonych przez Stowarzyszenie Vladislawia, występ zespołu Bebiki, kurs pierwszej pomocy, serwowana dla uczestników grochówka oraz wiele innych atrakcji.
Stowarzyszenia uczestniczące w imprezie wzajemnie odwiedzały stoiska, nawiązując kontakty oraz zapoznawały się z działalnoścą poszczególnych uczestników